கந்த குரு கவசம் tamil songs bakthi padal, tamil bhakti song video Free

May 20, 2020 Mind Voice Bhakti 0

கந்த குரு கவசம் பாடல் வரிகள் கலியுக தெய்வமே கந்தனுக்கு மூத்தோனேமூஷிக வாகனனே மூலப் பொருளோனேஸ்கந்தகுரு கவசத்தை கலிதோஷம் நீங்கிடவேதிருவடியின் திருவருளால் செப்புகிறேன் காத்தருள்வாய்சித்தி விநாயக ஜயமருள் போற்றுகிறேன்சிற்பர கணபதே நற்கதியும் தந்தருள்வாய்கணபதி தாளிணையைக் […]

அலைபாயுதே… கண்ணா, என் மனம் அலைபாயுதே tamil songs bakthi padal, tamil bhakti song Free

May 19, 2020 Mind Voice Bhakti 0

அலைபாயுதே… கண்ணா, என் மனம் அலைபாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலைபாயுதே… கண்ணா, என் மனம் அலைபாயுதே உன் ஆனந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலைபாயுதே… கண்ணா… நிலைபெயராது சிலைபோலவே நின்று… நிலைபெயராது […]